redactie

Redactie 2 jaar geleden Geen reacties

kosten-kinderopvang
 

De kosten voor de kinderopvang zijn tot 2014 steeds toegenomen, maar nog wel altijd gedeeltelijk afhankelijk van het inkomen van de ouders. Vanaf 1 januari 2016 gaat voor werkende ouders de kinderopvangtoeslag omhoog voor elk kind dat naar de opvang gaat. Het kabinetsvoorstel ontlast werkende ouders en levert ook 7 duizend extra banen op in de kinderopvang. De kosten gaan dus weer omlaag en het wordt beter betaalbaar om een kind een dag of een aantal dagen in de opvang te doen.

Wet Kinderopvang

Via de Wet Kinderopvang draagt de overheid bij in de kosten voor de opvang van kinderen. Het doel van de wet is tweeledig. Aan de ene kant wordt met de Wet Kinderopvang beoogd om de kwaliteit van kinderopvang te waarborgen en aan de andere kant is er sprake van regelgeving voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Er worden door de overheid wat dat betreft een viertal formele vormen van opvang onderscheiden, zoals het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang. De controle op de kwaliteit van de kinderopvang in kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang wordt uitgevoerd door de GGD.

Toeslag kinderopvang

Het recht op kinderopvangtoeslag vloeit voort uit de Wet Kinderopvang en is bedoeld voor ouders, die gebruikmaken van de diensten van een geregistreerde gastouder of kindercentrum, zoals een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Er moet uiteraard wel voldaan worden aan de voorwaarden van de kinderopvangtoeslag, zoals dat de ouders een opleiding volgen of aan het werk zijn. Andere voorwaarden zijn bijvoorbeeld het recht op kinderbijslag of het ontvangen van een pleegouderbijdrage. Uiteraard moet de hoogte van het inkomen ook aanleiding geven om in aanmerking te komen voor de toeslag kinderopvang.

De hoogte van de kindertoeslagvergoeding zal onder meer afhankelijk zijn van de kosten van de kinderopvang, het inkomen en het aantal uren dat een kind wordt opgevangen. Met ingang van 2012 krijgen de ouders alleen nog kinderopvangtoeslag voor gewerkte uren, waarbij er rekening wordt gehouden met reistijden. Het doel van de toeslag is immers de deelname aan arbeid voor de ouders te bevorderen. Andere veranderingen hebben betrekking op een strenge aanpak van fraude en een beperking van de toeslag voor de hoogste inkomens. De kinderopvangtoeslag wordt door de Belastingdienst betaalbaar gesteld.

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2015

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U werkt, volgt een traject naar werk , een opleiding of een inburgeringscursus.
  • U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contractafgesloten.
  • U betaalt de kosten voor kinderopvang.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
  • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
  • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst.

Landelijk Register Kinderopvang

Het Landelijk Register Kinderopvang kent een registratie van alle kinderopvangcentra en gastouderbureaus die voldoen aan de wettelijke eisen. Ouders hebben tegenwoordig alleen nog recht op een toeslag als de opvang bij het LRK staan geregistreerd.

In het register kan ook nagegaan worden welke kinderopvangcentra en gastouderbureaus er door de GGD zijn beoordeeld en of deze voldoen aan de kwaliteitseisen. Je kunt zelf de website van het Landelijk Register Kinderopvang bezoeken om te kijken of de gewenste kinderopvang of gastouder daar geregistreerd staat.

Er zijn nog geen reacties. Ben jij de eerste die een reactie toevoegd?

 

 

Login of meld je aan!

Login

Login om te kunnen reageren of nieuwe onderwerp aan te maken.

Login

Aanmelden

Meld je aan om je reageren en ervaringen te delen met andere moeders.

Aanmelden