redactie

Redactie 3 jaar geleden Geen reacties

dyslexie-bij-kinderen
 

Dyslexie houdt in dat een persoon ernstige problemen ondervindt met het leren lezen en spellen en de toepassing daarvan. Het lees- en spellingsprobleem zijn niet afhankelijk van de mate van intelligentie, maar kan wel een grote invloed hebben op de schoolprestaties van het kind.

Zelfs kinderen met een hoge intelligentie kunnen als er sprake is van dyslexie met slechte schoolprestaties te maken krijgen. Een vroegtijdige herkenning en aanpak zijn bij dyslectische kinderen van groot belang.

Dyslexie herkennen

Dyslexie is aan een aantal kenmerken te herkennen met als algemeen element dat er een probleem is bij het soepel lezen en spellen. Kinderen met dyslexie kunnen onder meer problemen hebben bij het horen van het verschil tussen klanten als eu, ui, m en n, t en k. Ook het in de goede volgorde zetten van klanken kan moeite opleveren zoals bij drop en dorp.

Als dyslectische kinderen hardop lezen valt vooral het lage leestempo op net als het spellen van woorden tijdens het lezen. Er kan juist ook sprake zijn van een hoog tempo van lezen, maar in dat geval zal een kind met dyslexie opvallend veel fouten maken. Het maken van spellingfouten is een ander kenmerk. Eenzelfde woord op een pagina kan bijvoorbeeld door een dyslectisch kind op verschillende manieren gespeld worden.

Dyslexie behandelen

De behandeling bij dyslectische kinderen richt zich op het verminderen van de beperking en het vergroten van de leesvaardigheid. Ook het omgaan met dyslexie is een onderdeel van de behandeling. Dat kan bijvoorbeeld vorm krijgen door hulpmiddelen te gebruiken en het voorkomen van sociale problemen.

Het eerste doel van de behandeling is, dat elk kind met dyslexie over een passend niveau van leesvaardigheid en schrijfvaardigheid moet beschikken. Dat wordt ook wel functionele geletterdheid genoemd waarbij er uitgegaan wordt van het niveau afgestemd op de omstandigheden van het kind en de leeftijd. Als jouw kind dyslectisch is en de school kan onvoldoende begeleiding bieden, dan heb je de mogelijkheid om een extern deskundige in te schakelen. Dat kan een orthopedagoog zijn, maar ook een remedial teacher of een gespecialiseerd psycholoog. Eventueel heb je de mogelijkheid om bij de school van je kind na te vragen met welke deskundigen er samengewerkt wordt op het gebied van dyslexie.

Heb jij ervaring met dyslexie of vragen hierover? Laat het dan weten in een berichtje hieronder.

Er zijn nog geen reacties. Ben jij de eerste die een reactie toevoegd?

 

 

Login of meld je aan!

Login

Login om te kunnen reageren of nieuwe onderwerp aan te maken.

Login

Aanmelden

Meld je aan om je reageren en ervaringen te delen met andere moeders.

Aanmelden