redactie

Redactie 3 jaar geleden Geen reacties

spijbelen-schoolverzuim
 

In Nederland geldt een leerplicht vanaf het moment dat een kind vijf jaar wordt. In principe mag een kind van vier jaar dus nog thuis gehouden worden, hoewel dat niet wenselijk wordt geacht. De leerplicht duurt tot het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of tot het moment dat er in elk geval een startkwalificatie is behaald, zoals een Havo diploma of een Mbo diploma niveau 2. In Nederland is er sprake van spijbelen (ongeoorloofd schoolverzuim) in het voortgezet onderwijs van ongeveer acht procent van de kinderen. Hiervan bestaat tweederde uit geoorloofd schoolverzuim als gevolg van bijvoorbeeld ziekte.

Ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen)

Aan het ongeoorloofd schoolverzuim van kinderen in het voortgezet onderwijs, maar ook soms in de laatste groep van het basisonderwijs, kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Psychische en sociale factoren kunnen daarbij een rol spelen, zoals gepest worden, zich afgewezen voelen en neerslachtigheid of gevoelens van angst. Als er regelmatig sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim leidt dat in de meeste gevallen tot slechte schoolprestaties. Overigens is spijbelen een overtreding van de Leerplichtwet en scholen zijn verplicht om het verzuim van leerlingen te melden. Voor spijbelaars jonger dan 12 jaar geldt dat de ouders zich moeten verantwoorden bij de officier van justitie. Een aanpak van het ongeoorloofd schoolverzuim is noodzakelijk, want vaak is het spijbelen een signaal voor achterliggende problemen bij leerlingen. Een criminele loopbaan begint veelal met spijbelen.

Maatregelen tegen spijbelen

Naast dat de school uiteraard alert moet zijn op het schoolverzuim van leerlingen, kunnen ouders zelf ook de nodige maatregelen nemen om het spijbelen van hun kind tegen te gaan. Zo kun je contact onderhouden met de school door consequent ouderavonden te bezoeken. Ook kun je bij de school informeren wat het beleid is op het gebied van schoolverzuim. Uiteraard is het van belang om het lesrooster van je kind te kennen, zodat je weet wanneer je kind op school hoort te zijn. Indien je erachter komt dat je kind spijbelt, dan kun je contact opnemen met de school om samen afspraken te maken het spijbelen aan te pakken. De school kan bijvoorbeeld dan rechtstreeks contact opnemen als je kind niet op school is verschenen.

Er zijn nog geen reacties. Ben jij de eerste die een reactie toevoegd?

 

 

Login of meld je aan!

Login

Login om te kunnen reageren of nieuwe onderwerp aan te maken.

Login

Aanmelden

Meld je aan om je reageren en ervaringen te delen met andere moeders.

Aanmelden