redactie

Redactie 2 jaar geleden Geen reacties

adhd-bij-kinderen
 

ADHD bij kinderen komt veelvuldig voor en zal zich al vroeg in het kinderleven manifesteren De afkorting ADHD staat voor Attencion Deficit Hyperactivity Disorder en dat komt vrij vertaald neer op een hyperactiviteitstoornis en aandachtstekortstoornis. Met dat laatste wordt bedoeld dat er onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de omgeving, dat veroorzaakt wordt door een concentratiegebrek.

Hyperactiviteit en impulsiviteit

ADHD bij kinderen kan zich ten aanzien van de hyperactiviteit op verschillende manieren uiten. Er kan namelijk sprake zijn van lichamelijke onrust en van innerlijke onrust met impulsief gedrag als gevolg. Lichamelijke onrust is voor de omgeving merkbaar door de overmatige beweeglijkheid van het kind. Kinderen met ADHD zijn zich overigens zelf veelal niet bewust van het overmatig bewegen van bepaalde lichaamsdelen. De beweeglijkheid kan bij adhd kinderen variëren van friemelgebaren met de vingers tot het maken van herhalende bewegingen van armen en benen. In stressvolle situaties kan de beweeglijkheid verergeren net als in een drukke omgeving, waarin veel prikkels door het kind moeten worden verwerkt. Impulsief gedrag ontstaat als gevolg van het te verwerken krijgen van teveel indrukken uit de omgeving, die gevolgd worden door te handelen. De impulsiviteit uit zich dan in het direct moeten handelen en de handeling kan gewoon niet gestopt worden totdat deze is afgemaakt.

Verschillende typen ADHD bij kinderen

Er zijn verschillende typen ADHD bij kinderen, die overigens ook in een combinatie kunnen voorkomen. Zo is er het niet oplettende type adhd kind, dat een ernstige vorm van aandachtszwakte kent en altijd wegdroomt. Het hyperactieve en impulsieve type zal beweeglijk en impulsief gedrag vertonen. ADHA bij kinderen kan ook voorkomen in een combinatie van voornoemde typen. Nu is het niet zo, dat als een kind een keer hyperactief is ook meteen het stempel ADHD opgedrukt moet krijgen. Er zijn richtlijnen voor het vaststellen van adhd bij kinderen, waarbij er zich meerdere symptomen gedurende een lange periode moeten hebben voorgedaan. Als u het vermoeden heeft dat uw kind ADHD zou kunnen hebben, is het verstandig om de huisarts te benaderen. Overigens zijn er geen medicijnen die ADHD bij kinderen kunnen verhelpen, maar zijn er wel mogelijkheden om de symptomen te verminderen, zodat kinderen normaal kunnen functioneren. 

Heb jij zelf ADHD of heb je ervaring met kinderen met ADHD? Je hebt vast goede tips voor anderen! Laathet weten in een reactie hieronder!

Er zijn nog geen reacties. Ben jij de eerste die een reactie toevoegd?

 

 

Login of meld je aan!

Login

Login om te kunnen reageren of nieuwe onderwerp aan te maken.

Login

Aanmelden

Meld je aan om je reageren en ervaringen te delen met andere moeders.

Aanmelden