redactie

Redactie 3 jaar geleden Geen reacties

faalangst-bij-kinderen
 

Faalangst bij kinderen kan een belemmering vormen op school, maar zeker ook in het dagelijkse leven. Faalangst bij kinderen kan zich op diverse manieren uiten, want er komen namelijk meerdere vormen voor van faalangst.

Wat is faalangst?

Bij faalangst is er sprake van de angst voor mislukking. Faalangst bij kinderen komt vooral tot uiting ten aanzien van de schooltijd, waarin er prestaties worden verlangd. Kinderen met faalangst hebben in grote mate angst, dat er niet aan de verwachtingen voldaan kan worden. Dat kan zich uiten in een passieve faalangst, waarbij kinderen geen poging meer doen om bijvoorbeeld de leerstof tot zich te nemen, omdat ze bang zijn dat het toch niet lukt. Faalangst bij kinderen kan zich ook uiten in een actieve vorm, waarbij er extra hard gewerkt wordt en er geen afstand genomen kan worden van bijvoorbeeld het schoolwerk. Deze kinderen kunnen zich dan ook moeilijk ontspannen, want de aandacht is steeds gericht op het moeten leveren van een prestatie. Ondanks het harde werken blijft de angst bestaan dat de prestaties niet aan de verwachtingen zullen voldoen. Kenmerkend aan kinderen met faalangst is het negatieve zelfbeeld. Deze kinderen zijn er werkelijk van overtuigd helemaal niet te kunnen. Gaat er wel iets goed, dan denkt het kind met faalangst, dat het aan externe factoren heeft gelegen en niet door het kind zelf is gerealiseerd.

Oorzaken van faalangst

Ieder kind is anders van nature, en ook hoe iemand omgaat met angst, verschilt van kind tot kind. Een aanleg voor faalangst kan aangeboren zijn, maar daarnaast zijn er ook vele andere aspecten die invloed hebben op de faalangst van een kind. 

Cultuur als oorzaak faalangstigheid

De omgeving van een kind kan van grote invloed zijn op zijn of haar faalangstigheid.  De druk om erbij te willen horen, en de hoge verwachtingen van de directe omgeving, bepalen vaak welk gedrag wel of niet ggeaccepteerd word. Niemand wil graag buitengesloten worden en vooral daardoor lopen kinderen in de pas van de vaak hog verwachtingen van hun directe omgeving. 

Opvoeding en faalangst

Ouders verwachten constant van alles van hun kinderen. Soms een vraag maar het kan ook een opdracht zijn. Niet altijd is het voor kinderen mogelijk al deze opdrachten op de juiste manier uit te voeren. Al deze lastige, soms niet uit te voeren opdrachten, leveren een bijdrage aan de onzekerheid bij kinderen.  

Heeft je kind last van faalangst an is het dus vooral belangrijk dat het kind meekrijgt dat hij of zij niet altijd aan alle opdrachten kan voldoen en dat het niet erg is als een bepaalde opdracht niet met succes wordt uitgevoerd. Intentie is het belangrijkste. 

Tips voor faalangst bij kinderen

Hebt u het vermoeden dat uw kind faalangst heeft, dan kunt u leren om daarmee om te gaan. De gedachten van het kind spelen bij faalangst een grote rol. De negatieve gedachten leiden tot angst en tot niet realistische denkbeelden. Bij kinderen met faalangst is het van groot belang het zelfvertrouwen te vergroten. De wijze waarop er met schoolwerk wordt omgegaan kan een positieve invloed hebben op het wegnemen van de faalangst. U kunt als ouder uw kind op een positieve wijze benaderen en helpen bij het inzicht geven in bijvoorbeeld de wijze waarop een proefwerk het beste gemaakt kan worden. Complimentjes geven over zaken, die goed gaan versterken het zelfbeeld. Dat moet dan ook benadrukt worden. Als ouder kunt u ook zorgen dat uw kind voldoende ontspanning krijgt en een normale tijd aan huiswerk besteedt.

Er zijn nog geen reacties. Ben jij de eerste die een reactie toevoegd?

 

 

Login of meld je aan!

Login

Login om te kunnen reageren of nieuwe onderwerp aan te maken.

Login

Aanmelden

Meld je aan om je reageren en ervaringen te delen met andere moeders.

Aanmelden