Redactie 3 jaar geleden Geen reacties

maandclubs
 

Gedragsproblemen bij kinderen kunnen zich op veel verschillende manieren uiten in mindere of meer ernstige vorm. Bij gedragstoornissen kan er een medische oorzaak aan ten grondslag liggen, maar gedragsproblemen bij kinderen doen zich voor, zonder dat daarvoor een aanwijsbare medische reden voor is aan te wijzen.

Uitingen van gedragsproblemen

Kinderen met gedragsproblemen kunnen dit zowel op school als in de eigen omgeving tot uiting brengen. Gedragsproblemen op school komen vaak voor in de vorm van brutaal zijn en verbaal druk zijn. Ook een overactieve beweging van het lichaam kan duiden op een gedragsprobleem, zoals bij hyperactiviteit het geval is. Andere uitingen van gedragsproblemen bij kinderen op school zijn onder meer te snel afgeleid zijn en weinig concentratie kunnen opbrengen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Gedragsproblemen bij kinderen kunnen zich ook richten op de omgeving in de vorm van het pesten (lees onze informatie over cyber pesten) van medeleerlingen of in het vechten, ruzie maken en uitlokken van vechtpartijen. Thuis kunnen de gedragsproblemen zich uiteraard voortzetten, waarbij er sprake kan zijn van liegen, agressie, niet willen luisteren tot het weglopen van huis, stelen en spijbelen. De uitingen van gedragsproblemen bij kinderen komen vaak voor in een combinatie en zijn als zodanig dan ook duidelijk herkenbaar.

Structuur bij gedragsproblemen

Een deel van de gedragsproblemen bij kinderen kan aangepakt worden door ze een duidelijke structuur te bieden, zodat het kind weet waar het aan toe is en wat de grenzen zijn. Structuur aanbrengen betekent, dat het voor een kind duidelijk is, wat er opeenvolgend gaat gebeuren op een dag. Op vaste tijdstippen eten, een opgeruimde kamer en het maken van een dagindeling of weekendindeling brengt structuur aan in het leven van een kind. Als er een achterliggende oorzaak is bij het ontstaan van een gedragsprobleem, dan zal dat natuurlijk ook aangepakt moeten worden. Een gebrek aan aandacht, een vorm van ADHD of een traumatische ervaring kunnen ook leiden tot gedragsproblemen bij kinderen. Indien de gedragsproblemen zich zowel thuis als op school voordoen, is het belangrijk dat er een samenwerking ontstaat tussen de ouders en de onderwijzer of onderwijzer van het kind om op die manier gezamenlijk het probleem aan te pakken.

Heb jij tips, advies of opmerkingen over kinderen met gedragsproblemen. Laat dan hieronder een reactie achter. 

Er zijn nog geen reacties. Ben jij de eerste die een reactie toevoegd?

 

 

Login of meld je aan!

Login

Login om te kunnen reageren of nieuwe onderwerp aan te maken.

Login

Aanmelden

Meld je aan om je reageren en ervaringen te delen met andere moeders.

Aanmelden