redactie

Redactie 2 jaar geleden Geen reacties

stotterende-kinderen
 

Stotteren is een stoornis in de spraak en een complex verschijnsel, waarbij er onvrijwillige herhaling optreedt van een klank. Ook verlenging of het onderbreken van een klank tijdens het spreken is kenmerkend voor het stotteren.

Het percentage kinderen dat stottert ligt ongeveer op vijf procent, maar bij een deel van de kinderen gaat dat weer voorbij. Stotteren komt uiteindelijk voor bij één procent van de bevolking. Overigens is de exacte oorzaak van stotteren niet bekend, maar wel dat het stotteren een gevolg is van een coördinatiestoornis in de hersenen en dat er sprake is van een genetisch gevolg.

Therapie bij stotteren

Stotteren is meer dan een spraakstoornis alleen, want er is tegelijkertijd veelal sprake van een communicatie- en gedragsstoornis. Een stotterend persoon kan beperkingen ervaren in het leven, zoals angst voor het spreken net als gevoelens van minderwaardigheid. Ook depressie en het vermijden van sociale contacten kunnen voortvloeien uit het stotteren. Er zijn verschillende therapieën mogelijk voor het stotteren, variërend van logopedie tot medicatie en spraaktherapie.

Verder kan er een onderscheid gemaakt worden tussen het volgen van een standaard therapie en maatwerk. Belangrijk is dat er eerst een diagnostisch onderzoek voorafgaand aan de therapie plaatsvindt. Aan de hand daarvan kan vervolgens een individueel plan van aanpak worden opgesteld.

Therapie voor stotterende kinderen

Er zijn kinderen, die in een periode te maken krijgen met onschuldige haperingen tijdens het praten. Om vast te stellen of er risicofactoren aanwezig zijn om in de toekomst te gaan stotteren kan een logopedist het kind observeren. Bovendien kunnen ouders tips aangereikt krijgen met betrekking tot het omgaan met de haperingen tijdens het spreken. Dit is een niet actieve vorm van therapie voor kinderen.

Als de haperingen zorgelijke vormen aannemen dan kan de logopedist starten met een actieve therapie voor het stotteren van het kind. De behandeling kan in een spelvorm gegeven worden. Ouders kunnen een belangrijke rol hebben ten aanzien van het stotteren van hun kind door er op een juiste manier mee om te gaan. Het vergroten van het zelfvertrouwen is bij het stotteren van groot belang net als het altijd houden van oogcontact als het kind aan het praten is.

Heb jij ook een kind dat stottert of heb je hier vragen of opmerkingen over? Laat het weten in een reactie hieronder. 

Er zijn nog geen reacties. Ben jij de eerste die een reactie toevoegd?

 

 

Login of meld je aan!

Login

Login om te kunnen reageren of nieuwe onderwerp aan te maken.

Login

Aanmelden

Meld je aan om je reageren en ervaringen te delen met andere moeders.

Aanmelden