Redactie 3 jaar geleden Geen reacties

maandclubs
 

De Triple test wordt tijdens de zwangerschap verricht en betreft een bloedonderzoek van de moeder. De Triple test wordt gedaan om te onderzoeken of er een kans bestaat op één van de volgende drie aandoeningen, namelijk een open ruggetje, open schedeltje of het Downsyndroom.

Triple test bloedonderzoek

De Triple test kan worden gedaan vanaf de vijftiende week van de zwangerschap. Daarna kan er om eventueel meer zekerheid te krijgen over de aanwezigheid van het Downsyndroom, een vruchtwaterpunctie worden uitgevoerd. Er wordt bloed afgenomen bij de moeder, waarbij er bepaalde stoffen worden gemeten. Een van de stoffen, die onderzocht zal worden, is AFP. De stof AFP zou bij een kindje met het Downsyndroom minder aanwezig zijn in het bloed van de moeder. Naar aanleiding van de gemeten stoffen en in combinatie met de leeftijd van de moeder, kan de kans op aanwezigheid van het Downsyndroom berekend worden. Hierbij geldt dat de duur van de zwangerschap van belang is. Als de berekende uitslag een kans van minder dan één op 250 laat zien, dan wordt de uitslag als gunstig beschouwd. Is daarentegen de kans groter dan één op 250 dan zal besproken worden of er een vruchtwaterpunctie moet volgen.

Keuze voor een Triple test

De keuze voor een Triple test kan gemaakt worden door vrouwen met een leeftijd boven de leeftijd van 36 jaar, die niet direct voor een vruchtwaterpunctie of vlokkentest willen kiezen. Aan een vruchtwaterpunctie en vlokkentest is namelijk het risico van een miskraam verbonden. De kansberekening van de Triple test kan zwangere vrouwen in ieder geval meer geruststellen dat er bijvoorbeeld geen grotere kans is op een kindje met een Downsyndroom in vergelijking met jongere vrouwen. Bovendien kan na de uitslag van de Triple test altijd nog worden besloten om een vruchtwaterpunctie uit te laten voeren om meer zekerheid te krijgen. Overigens geldt voor jongere zwangere vrouwen dat de Triple test minder zekerheid biedt met betrekking tot de betrouwbaarheid. Voor de Triple test geldt namelijk dat de uitslag meer betrouwbaar is, naarmate de vrouw ouder is. De kans op een juiste voorspelling met de Triple test stijgt dus met de leeftijd van de zwangere vrouw.

Er zijn nog geen reacties. Ben jij de eerste die een reactie toevoegd?

 

 

Login of meld je aan!

Login

Login om te kunnen reageren of nieuwe onderwerp aan te maken.

Login

Aanmelden

Meld je aan om je reageren en ervaringen te delen met andere moeders.

Aanmelden