Zwangerschapsverlof

zwangerschapsverlof

Als je zwanger bent, dan kun je aan het einde van je zwangerschap in aanmerking komen voor zwangerschapsverlof. Naast werknemers die in loondienst zijn, kunnen ook zelfstandigen en personen met een uitkering in aanmerking komen voor zwangerschapsverlof. In Nederland bestaat er in totaal recht op zestien weken verlof in verband met je zwangerschap. Je krijgt dan de tijd om je voor te bereiden op de bevalling en kunt daarna nog een lange periode van het samenzijn met je kindje genieten.

Zwangerschapsverlof berekenen

Iedereen heeft het recht op 16 weken zwangerschapsverlof, onderverdeeld in zwangerverlof en bevallingsverlof. In totaal heb je dus recht  op minstens 16 weken.

Het eerste deel van het verlof, het deel voor de bevalling  kan maximaal 6 weken voor de bevallingsdatum starten en minimaal 4 weken. Neem je minder op voor de bevalling dan heb je meer weken na de bevalling. 6 weken ervoor is 10 weken erna, 5 weken ervoor is 11 weken erna. 

Je bevallingsverlof gaat in op de dag van de bevalling. Wordt de baby later geboren dan veranderd dit niets aan het verlof na de geboorte. Die blijft net zo lang. Je zou op die manier dus meer dan 16 weken verlof kunnen hebben. 

Wordt de baby te vroeg geboren,ook dan hou je minimaal die 16 weken. Komt de baby 1 week te vroeg, dan mag je 1 week optellen bij je bevallingsverlof. 

Zestien weken zwangerschapsverlof

Het zwangerschapsverlof bestaat deels uit bevallingsverlof, want nadat je bent bevallen is de zwangerschap natuurlijk voorbij. Je kunt het verlof voor je bevalling vier tot zes weken laten ingaan voor de uitgerekende datum. Het verlof voor de zwangerschap zal tot en met de dag van de bevalling duren. Heb je bijvoorbeeld zes weken verlof opgenomen voor de uitgerekende datum en beval je pas daarna, dan wordt er gewoon rekening gehouden met zes weken verlof. Na de bevalling heb je in dat geval nog recht op tien weken bevallingsverlof, zodat het totaal weer op zestien weken komt. Het bevallingsverlof gaat in na de bevalling en duurt maximaal twaalf weken.

Aaneengesloten verlof

Het is niet toegestaan om het verlof op te delen, zodat je dan ook een aaneengesloten periode vrij bent. Het verlof dient altijd aangevraagd te worden. Als je werknemer bent, dan dien je een verzoek in bij de werkgever. Als je een uitkering hebt of zelfstandige bent, dan dien je een aanvraag bij het UWV. In een uitkeringssituatie ontvang je dan een zwangerschapsuitkering in plaats van de reguliere uitkering. Ben je zelfstandige, dan vraag je een zogenoemde ZEZ-uitkering aan bij het UWV. Je bouwt overigens als werknemer tijdens het verlof gewoon vakantiedagen op. Het is niet toegestaan dat de werkgever verzoekt om voor het verlof vakantiedagen op te nemen.

Verlofregeling vaders

Als de vader in loondienst werkt en de partner van de moeder is, dan bestaat er voor de vader recht op kraamverlof. Er kan dan twee dagen vaderschapsverlof worden opgenomen. De overheid heeft momenteel plannen om het kraamverlof uit te breiden, maar er is nog geen duidelijkheid over wanneer en of de wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Vaders moeten bij een thuisbevalling binnen vier weken na de geboorte van het kind het kraamverlof opnemen. Indien er sprake is van een ziekenhuisbevalling zal het vaderverlof opgenomen moeten worden binnen vier weken nadat het kindje thuis is gekomen. Uiteraard wordt er ook voor de bevalling verlof geboden, waarbij de vader een beroep kan doen op het calamiteitenverlof. Het is mogelijk dat er in een CAO andere afspraken zijn gemaakt over het kraamverlof.

De overheid is voornemens om meerdere wijzigingen aan te brengen in de verlofregelingen voor ouders en daarmee zal ook het bevallingsverlof wijzigen. De verandering zal een onderdeel vormen van de Wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. De uitbreiding van het vaderverlof zal betrekking hebben op drie extra verlofdagen die als onbetaald verlof opgenomen kunnen worden. Zoals gezegd is niet duidelijk of en wanneer deze plannen worden uitgevoerd.

No Avatar
Patries1988 on
Anoniem
Naam: Patries1988

Mijn contract loopt eind dit jaar op 2 december af. Als ik terug reken dan is 10 december de dag 6 weken voor mijn bevalling. Moet ik nou voor 1 week de WW in?

Volg ons op social media